Thörnströms Vintage Jewellery

Linköping

Sedan augusti 2009–pågående

Webbplats: https://www.thornstroms.com/ Anställning som grafisk formgivare (AD), webbredaktör och kommunikationsansvarig. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 • Grafisk formgivning och visuell korrigering (förhållande mellan bild och text). Huvudansvarig vid framtagandet av företagets grafiska profil, med en mottagaranpassad konceptdesign baserad på kundinsikt och noggrann upplevelsekartläggning. Även ansvarig för designen av prislappar och etiketter med mera.
 • Produktfotografering – ansvarig för all fotografering och bildredigering av produkter, både till företagets externa webbplats och annonser.
 • Trycksaksproduktion – ansvarig originalare för framtagande av innehåll och slutgranskning av företagets foldrar och andra trycksaker inklusive kontakt med tryckeriet.
 • Webbredaktionellt arbete – huvudansvarig för lansering, utveckling och drift av företagets webbplats, inklusive produktion och underhåll av webbplatsens innehåll.
 • Kommunikationsansvarig – sköter kommunikation med såväl kunder som myndigheter.
 • Produktion av copytext – skriver, redigerar och uppdaterar befintliga texter till såväl webbplatsen som övriga sociala kanaler. Gör faktainsamling och informationsurval för att målgruppsanpassa texterna.
 • Korrekturläsning av andras texter.
 • Översättning av produkttexter (både från engelska till svenska och tvärtom).
 • E-handel – ansvarig för företagets e-handel inklusive anpassning av e-handelsplattformen woocommerce.
 • Marknadskommunikation – sköter företagets PR med annonsering, marknadsföringsstrategier (både på nätet och övriga medier/trycksaker) samt budgetläggning för dessa.
 • Sociala medier – huvudansvarig för både lansering och underhåll av företagssidan på Facebook. Uppdaterar och utbildar även ledningen om vikten av sociala medier.
  Övriga arbetsuppgifter:
 • Bokföring – ansvarig för företagets bokföring och sammanställer månatligen alla kontohändelser, fakturor och transaktioner.
 • Butiksdesign – ansvarig för placering av montrar, belysning och inköp av butiksinredning.
 • Tekniskt ansvarig – IT-ansvarig för all teknisk utrustning i den fysiska butiken, bland annat säkerhet (kameraövervakning och larm), datorsupport och kassaprogrammering med mera.
 • Butiksansvarig säljare och inköpare – delansvarig för öppning och stängning, inköp och värdering av produkter, kassaansvar och renhållning med mera.