Swemedia

Linköping

april 2008–mars 2009 Anställning som kontorschef och annonssäljare. Ansvarig för bland annat budgeträkning, rekrytering av nya säljare, utbildning av nya säljare, hålla budgetmöten och utvecklingssamtal med anställda inklusive uppföljning av säljarnas utveckling och säljprocess (så kallade nyckeltal). Upprättade säljkår i kontor på annan ort, hela vägen från anställning till färdigutbildade säljare.