Advance Media

Linköping

november 2008–augusti 2009 Anställning som adwordskonsult. Utvärderade och optimerade befintliga adwordsstrategier, samt skapade nya adwordsstrategier.